Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirining 116-sonli buyrug`i